iDeal WEB -
İdeal Data firmasının bir markasıdır
Tüm hakları İdealData’ya aittir


Bağlanİdeal Data
www.idealdata.com.tr
Tel : 0212-385 35 35

Haber İçeriği


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
SPK UYARISI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Basın Açıklaması – 04.06.2020

Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Kurulumuzca yapılan incelemelerde;
  • Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,
  • Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,
  • Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede;
  • Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,
  • Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,
  • Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,
  • Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KAPATBilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Risk Bildirim Onay Formu
BORSA İSTANBUL A.Ş. (BIST)
ALT PAZAR
RİSK BİLDİRİM FORMU

Bilgilendirme Mesajı:

"İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Alt Pazar paylarında, derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceğini dikkate alarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur."

BIST Alt Pazar Paylarında işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır.


RİSK BİLDİRİMİ

(YATIRIMCILAR İÇİN BIST ALT PAZAR İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak;

  • Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden BIST Alt Pazar’da gerçekleştirilecek tüm işlemlerin RBF, BIST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
  • BIST Alt Pazar’ın, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar’dan farklı bir pazar olarak organize edildiğinin, BIST Alt Pazar’da gerçekleşecek işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin,
  • BIST Pay Piyasası Pazarlarında açığa satış ve kredili işlem, brüt takas, özkaynak oranı, açık takas pozisyonu gibi işlem esaslarının Alt Pazar işlemlerinde değişiklik gösterdiğinin,

Bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, BIST Alt Pazar Risk Bildirim Formu’nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu onayladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KAPAT
ONAYLABilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Sembol Listesi

Satır Ekle
BIST-30

Satır Sil
BIST-50

Vazgeç
BIST-100Tümünü Sil

Sembol Listesi

Satır Ekle

Satır Sil

Vazgeç

Sembol Listesi

Satır Ekle

Satır Sil

Vazgeç

Sembol Listesi

Satır Ekle

Satır Sil

Vazgeç

Sembol Listesi

Satır Ekle

Satır Sil

Vazgeç

Sütunlar
Son
Son.Lot

Alış
Al.Lot

Satış
Sat.Lot

Tavan
Taban

Adım
-

Ort.Sns
Ort.Gün

Lot.Sns
Lot.Gün

Hcm.Sns
Hcm.Gün

Yks.Sns
Yks.Gün

Dşk.Sns
Dşk.Gün

%.Sns
%.Gün

Net.Sns
Net.Gün

Ö.K.Sns
Ö.K.Gün


Sütun Ekle
Sütun Sil
Uygula
Piyasa Seçiniz

Piyasalar
BIST PAY
BIST Sektorel
VIOP


SAYFAM

Döviz, Altın

Interbank

Pariteler

Yurtdışı

Banka Gişe

Kapalıçarşı

Kripto Paralar


BIST Tüm

BIST INX

BIST 30

BIST 100

Yükselen

Düşen

Hacim

Varantlar

Brüt Takas

Bankalar

Sigortalar

Holdingler

Taş, Toprak

Metal

Teknoloji

KimyaAktif Vadeli

Tüm Vadeli

Endeks Vadeli

Pay Vadeli

Döviz Vadeli

Altın Vadeli

Endeks Opsiyon

Pay Opsiyon

Döviz OpsiyonKullanım Kılavuzu
Yüzeysel


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Derinlik
Kademe Sayısı 1


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Getiri


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Firma Haber


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Firma Sermaye


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kademe
5
10
60
S1
S2
G


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Takas Analiz
Görüntüle


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Takas Liste
Tarih


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Takas Değişim
Gün
Hafta
Ay
Yıl
Alanlar
Satanlar


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Dağılım Pasta
1
2
3
4
5
10
Tarih
Alanlar
Satanlar
Toplam


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Anlık Dağılım
Tarih
Alanlar
Satanlar
Toplam


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Temel Analiz


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Dağılım Liste
1
2
3
4
5
10
Tarih
Alanlar
Satanlar
Toplam


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kurum İşlem

1
2
3
4
5
10
Alınan
Satılan


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kurum Hacim
Tarih
Alanlar
Satanlar
Toplam


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kurum TakasBilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
BIST Görünüm


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Sıralı ListelerBilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Sermaye Artırımları


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kapalıçarşı


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Ekonomik Takvim


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Ak Yatırım Onay Duyuruları

Vazgeç
Onay


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Menu

Login
Takvim

iDeal CEP Şifrem
Kurum Hacim

Yazı Büyüklüğü
Kurum İşlem

Satır Yüksekliği
Kurum Takas

Kullanım Kılavuzu
Sıralı Listeler

Lisanslarım
BIST Görünüm

Eski Grafik
Sermaye

Takas Analiz
Kapalıçarşı


Al / Sat

Getiri
Derinlik
Firma Haber
Takas Liste
Takas Değişim
Sermaye
Kademe
Dağılım Pasta
Dağılım Liste
Anlık Dağılım
Grafik
Eski Grafik
Tooltip
Gelen Mesajlar


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Mesaj Yaz
Gönder
Vazgeç


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Mesajınız Var
Kapat
Yazı Büyüklüğü

Küçük
Orta
Büyük


Satır Yüksekliği

Küçük
Orta
Büyük
Maksimum


Lisanslarım
Grafik
Periyot
?

1
20

2
30

3
60

4
S

5
G

8
H

10
A

15
Y


Indikator

Hiçbiri
BOL
ADX

ENV
MOM

MA
MACD

PAR
RSI

PVTG
STO

PVTH
TKE

TOMA
VOL

PRCH
CCI

AROON
WILLR

ATR
DIBMK1
BMK2
BMK3
BMK4
BMK5


FSYSTEM1
FSYSTEM2
FSYSTEM3
FSYSTEM4
Grafik Menu

Değerleri Göster

Yükselen Düşen Renkler

Yatay Seviye

OHLC
Candle

Trend
Fibo Ret


Trend Başlat
Trend Bitir
Trend Sil

Trend 2 Başlat
Trend 2 Bitir
Trend 2 Sil

Yatay Başlat
Yatay Bitir
Yatay Sil


ADX

Kaydet
Vazgeç

ATR

Kaydet
Vazgeç

Bollinger

.

.

.


Kaydet
Vazgeç

ENV

Kaydet
Vazgeç

DI


Kaydet
Vazgeç

AROON


Kaydet
Vazgeç

MA

.

.

.


Kaydet
Vazgeç

MACD


Kaydet
Vazgeç

MOM

Kaydet
Vazgeç

PAR.


Kaydet
Vazgeç

PVTG

.

.

.


Kaydet
Vazgeç

PVTH

.

.

.


Kaydet
Vazgeç

RSI

Kaydet
Vazgeç

WILLR

Kaydet
Vazgeç

CCI

Kaydet
Vazgeç

PRCH


Kaydet
Vazgeç

STO


Kaydet
Vazgeç

TKE
Kaydet
Vazgeç

TOMA.

.


Kaydet
Vazgeç

VOL
Kaydet
Vazgeç

Renkler


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Grafik


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Portföy Giriş
Giriş Yap

SMS ONAYGiriş Yap


SMS Doğrulama ile devam et

Portföy
Alt Hesap
.
A / S
Giriş
BIST Poz
BIST Emir
VIOP Poz
VIOP Emir


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
BIST Emir İyileştir

İyileştir
Vazgeç

BIST Emir GönderTUTAR


Al
Sat
Vazgeç

Zincir Emir
Zincir Emir
Hisse Hisse
Fiyat Hisse Grup
Miktar Fiyat Tipi
İşlem Fiyat
Miktar
Süre
Satış Tipi
Zincir AL
Zincir SAT
VIOP Emir Gönder


Al
Sat
Vazgeç